Více než 5000 designovek skladem
30 dní na vrácení zboží

Ochrana osobních údajů

V souladu s nařízením GDPR jsme pro Vás připravili podmínky a informace k ochraně osobních údajů. Nemusíte se bát ničeho nestandardního. O Vaše osobní údaje pečujeme, poctivě je chráníme a nepředáváme třetím osobám s výjimkou důležitých partnerů jako jsou dopravci a dodavatelé. Věříme, že naše newslettery s novinkami vás vždy potěší, ale samozřejmě jejich odběr můžete kdykoliv odhlásit přímo v patičce každého e-mailu.

Michal Učeň - Terve.cz je správcem osobních údajů ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů. V případě dotazů, žádostí a dalších záležitostí týkajících se osobních údajů a jejich zpracování se na nás můžete obrátit na následujících kontaktech:

Adresa: Michal Učeň - Terve.cz, Zikova 22, 628 00 Brno
Telefonní číslo: +420 775 232 072
Kontaktní e-mail: info@terve.cz

Níže uvedené zásady ochrany osobních údajů jsou platné pro veškeré činnosti zpracování osobních údajů a to bez ohledu na to, zda jsou osobní údaje poskytovány a zpracovávány prostřednictvím webové stránky www.terve.cz, www.terve.sk nebo při jiné činnosti a to v rozsahu, v jakém jsou na konkrétní činnost zpracování použitelné.

Registrace na webové stránce

Na webové stránce se můžete registrovat prostřednictvím registračního formuláře a založit tak svůj uživatelský účet. Do registračního formuláře je nutné vyplnit požadované údaje, zejména jméno, příjmení, email, telefonní číslo, fakturační a korespondenční adresu a heslo pro přístup do účtu. Přístupové údaje do uživatelského účtu uchovávejte v tajnosti.

Prostřednictvím uživatelského účtu můžete objednávat zboží, sledovat stav objednávky a spravovat uživatelský účet včetně do něj zadaných údajů. Vezměte, prosíme, na vědomí, že máme právo Váš uživatelský účet bez náhrady zrušit, pokud prostřednictvím Vašeho účtu dochází k porušování dobrých mravů, platných právních předpisů nebo podmínek, se kterými jste jeho založením vyslovili souhlas.

Ochrana osobních údajů

Při vyplnění objednávky, při registraci uživatelského účtu, při zadání dotazu přihlášení k odběru newsletteru poskytujete provozovateli Michal Učeň - Terve.cz některé Vaše osobní údaje. Dále při užívání webové stránky dochází k získávání, uchovávání a zpracovávání dalších údajů, k nimž má Michal Učeň - Terve.cz přístup. Zadáním údajů a užíváním webové stránky udělujete souhlas se zpracováváním a shromažďováním svých osobních údajů k uvedeným účelům, a to ve většině případů až do doby vyjádření nesouhlasu s dalším takovým zpracováním. V případě registrace k odběru newsletteru, zadání dotazu či vytvoření uživatelského účtu bez objednání zboží je takovým podkladem Vás souhlas se zpracováním Vašich údajů, v případě zadání údajů při objednávce zboží je tímto podkladem skutečnost, že údaje potřebujeme k uzavření kupní smlouvy a plnění povinností z ní vyplývajících. V některých případech můžeme Vaše osobní údaje zpracovávat z důvodu našeho oprávněného zájmu, kterým je zejména rozvoj, propagace a zlepšování našeho podnikání.

Definice osobních a dalších údajů

Osobní údaje jsou ty údaje, které nám dobrovolně poskytujete v rámci vyplnění objednávky, komunikace s námi, poptávky či registrace. Osobními údaji se rozumí veškeré informace, které identifikují nebo mohou identifikovat konkrétní osobu. Osobními údaji jsou zejména jméno a příjmení, e-mailová adresa, fakturační a doručovací adresa a telefonní číslo.

Další údaje, které získáváme automaticky v souvislosti s využíváním webové stránky, jsou IP adresa, typ prohlížeče, zařízení a operačního systému, doba a počet přístupů na webovou stránku, informace získané pomocí souborů cookie a další obdobné informace. Upozorňujeme, že tyto další údaje můžeme získávat i bez registrace a bez ohledu na to, zda na webové stránce nakupujete nebo ne. Tyto další údaje nám pomáhají zjišťovat soubory cookies, o jejichž používání Vás informujeme při Vašem příchodu na webovou stránku.

Užití osobních a dalších údajů

Prostřednictvím osobních a dalších údajů Vám především umožňujeme přístup k Vašemu účtu a užívání webové stránky. Jsou pro nás rovněž nezbytné v případě uzavření kupní smlouvy prostřednictvím objednávky, abychom věděli s kým smlouvu uzavíráme, kam máme zboží doručit a případně Vás mohli kontaktovat. Údaje dále využíváme pro komunikaci ohledně správy Vašeho účtu a pro uživatelskou podporu.

Údaje mohou být použity pro zlepšování našich služeb, k obchodním a marketingovým účelům, tj. k vedení databáze uživatelů webové stránky a k nabízení zboží a služeb, a to po dobu trvání právního důvodu pro tento způsob zpracování a využití osobních a dalších údajů. V některých případech, jako je například uskutečnění objednávky, takto můžeme činit, dokud proti tomu nevznesete námitku, v jiných případech tak můžeme činit jen s Vaším souhlasem, o jehož udělení jste vždy žádáni a informováni o účelu, pro který souhlas udělujete. Souhlas se zasíláním obchodních sdělení a elektronické pošty za účelem přímého marketingu můžete kdykoliv odvolat formou e-mailu na naši kontaktní e-mailovou adresu nebo prostřednictvím odkazu v obchodním sdělení.

K získávání hodnocení nákupů využíváme službu Biano Star poskytovanou společností Biano s.r.o., 041 46 905, se sídlem Křižíkova 148/34, Karlín, 186 00 Praha 8. Při zpracování osobních údajů působíme v roli správce osobních údajů a poskytovatel služby jako zpracovatel. V souvislosti se službou jsou zpracovávány osobní údaje v rozsahu emailové adresy, telefonního čísla, které uvedete v objednávce, a dále v rozsahu IP adresy, informací o zakoupeném zboží, objednávce a obsahu hodnocení, které sami zveřejníte. Osobní údaje jsou zpracovávány za účelem zaslání formuláře pro získání hodnocení, jeho analýzy a vytvoření statistik nebo souhrnných hodnocení eshopu a nabízených produktů. Tyto statistiky a souhrnná hodnocení neobsahují osobní údaje. K zapojení do hodnocení dochází v souladu s právními předpisy na základě provedení nákupu v eshopu a současně na základě neodmítnutí souhlasu se zpracováním osobních údajů. Zpracování osobních údajů můžete kdykoli odmítnout pomocí příslušného odkazu uvedeného ve všech souvisejících emailových sděleních. Proti zpracování můžete také vznést námitku pomocí našich běžných kontaktních údajů. Případným neudělením hodnocení není nijak dotčena možnost užívat náš eshop v plném rozsahu. Pokud zpracování osobních údajů odmítnete, nebudou nadále zpracovávány s výjimkou případů, kdy je ke zpracování jiný zákonný důvod (včetně plnění povinností vyplývajících z právních předpisů, nebo ochrany našich oprávněných zájmů).

Správa a zpracování osobních údajů

Michal Učeň - Terve.cz je správcem osobních údajů. Zpracováním Vašich osobních a dalších údajů můžeme pověřit třetí osobu jakožto zpracovatele. Osobní i další získávané údaje jsou zabezpečeny proti zneužití. 

Osobní údaje budou zpracovávány po dobu nezbytně nutnou pro splnění smlouvy a zajištění nároků z ní plynoucích. V případě jejich zpracování na základě registrace k zasílání obchodních sdělení či vytvoření uživatelského účtu budou údaje zpracovány do doby, kdy odvoláte Váš souhlas či nám dáte jiným způsobem najevo, že si již takové zpracování Vašich údajů nepřejete. 

Na Vaši e-mailovou adresu, kterou jste nám poskytli v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy, můžeme posílat newsletter (obchodní sdělení) s nabídkou zboží a souvisejících služeb našeho e-shopu. Účelem zpracování Vašich osobních údajů je možnost informovat Vás o novém sortimentu, akcích a službách našeho e-shopu. Zasílání newsletteru máte možnost kdykoliv odmítnout kliknutím na odkaz v e-mailu.

Vaše osobní údaje nepředáváme žádné další osobě. Výjimku představují externí dopravci (Zásilkovna, Uloženka, GLS, DPD, Česká pošta), dodavatelé a subjekty podílející se na dodání zboží, případně poskytnutí služby, provozovatel hostingu (WEDOS Internet, a.s.), poskytovatel služeb newsletteru (Rocket Science Group - MailChimp). Takovým osobám jsou Vaše osobní údaje předávány v minimálním rozsahu, který je nutný pro doručení zboží nebo poskytnutí služby a vystupují v pozici zpracovatele.

Údaje nutné k odeslání objednávky jsou předány také společnosti Mail Step a.s., která zajišťuje skladování a expedici zboží. Mail Step a.s. v tomto případě vystupuje v pozici správce.

Osobní údaje zpracováváme v České republice a případně v jiných členských státech EU. Výjimkou je služba zasílání newsletterů Mailchimp, kterou provozuje Rocket Science Group z USA. Společnost nese certifikát Privacy Shield a má chrání Vaše osobní údaje.

Souhlas k zasílání newsletteru potřebujeme pouze od návštěvníků webových stránek, kteří nejsou našimi zákazníky a přihlásí se k odběru newsletteru zadáním svojí e-mailové adresy. Máte právo kdykoliv odvolat souhlas se zpracováním Vaší e-mailové adresy, tímto však není dotčena zákonnost zpracování Vašich osobních údajů před takovýmto odvoláním souhlasu. Váš souhlas se zpracováním osobních údajů můžete odvolat přímo v e-mailu každého newsletteru.

Jak jste byli informováni při provedení objednávky, Michal Učeň - Terve.cz předává emailové adresy zadané při vyplnění objednávky provozovateli portálu www.heureka.cz, www.zbozi.cz a www.biano.cz za účelem generování a zasílání dotazníků spokojenosti s nákupem a zakoupenými produkty. Provozovatelé portálu www.heureka.cz, www.zbozi.cz a www.biano.cz jsou ve vztahu k subjektu Michal Učeň - Terve.cz v postavení zpracovatele – předané osobní údaje tedy zpracovává za účelem zjišťování spokojenosti s nákupem výhradně pro subjekt Michal Učeň - Terve.cz a nezpracovává je pro vlastní účely. E-mailové adresy zákazníků mohou být také předány subjektům Seznam a.s. a Google Inc. za účelem cílené propagace.

Práva v souvislosti s osobními údaji

Máte právo přístupu ke svým osobním údajům a právo na informace o jejich zpracování -informace o účelu zpracování, jaké údaje o vás zpracováváme, informace o zdrojích těchto údajů, informace o případných příjemcích. Tyto informace Vám budou bez zbytečného odkladu poskytnuty na požádání, stejně tak jako potvrzení, zda o Vás nějaké osobní údaje zpracováváme.

Na základě Vaší písemné žádosti dle některého z důvodů stanovených v čl. 17 odst. 1 nařízení odstraníme Vaše osobní údaje z databáze. Do doby, než rozhodneme o Vašem požadavku na opravu osobních údajů či jejich výmaz máte právo požadovat, abychom zpracování dotčených údajů omezili. Máte také právo požadovat opravu nepřesných osobních údajů nebo výmaz osobních údajů, případně vznést námitku proti zpracování osobních údajů. 

Pokud osobní údaje zpracováváme na základě Vašeho souhlasu, máte právo tento souhlas kdykoliv odvolat. Pokud jej odvoláte, není tím dotčena oprávněnost zpracování provedeného před odvoláním souhlasu.

V případě, že Vaše údaje zpracováváme na základě našeho oprávněného zájmu na jejich zpracování, máte právo vznést námitku proti takovému zpracování a my Vaše údaje nebudeme zpracovávat až do doby, než prokážeme závažné oprávněné důvody na jejich zpracování. Pokud by naším oprávněným zájmem byl přímý marketing, bude vznesení námitky bez dalšího znamenat ukončení zpracování osobních údajů pro tento účel.

Pokud se domníváte, že naše společnost nebo námi pověřený zpracovatel osobních údajů provádí zpracování Vašich osobních údajů, které je v rozporu s právními předpisy, můžete:

  • požádat nás nebo zpracovatele o vysvětlení;
  • požádat, abychom my nebo zpracovatel odstranili takto vzniklý stav. Zejména se může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů;
  • podat stížnost proti takovému zpracování u Úřadu pro ochranu osobních údajů.

Při ochraně Vašich osobních údajů Vám vyjdeme maximálně vstříc. Pokud ovšem s vyřízením nebudete spokojeni, máte právo obrátit se na příslušné orgány, zejména na Úřad pro ochranu osobních údajů. Tímto ustanovením není dotčeno Vaše oprávnění obrátit se se svým podnětem na Úřad pro ochranu osobních údajů přímo.

Dozor nad ochranou osobních údajů provádí Úřad pro ochranu osobních údajů (Pplk. Sochora 27 170 00 Praha www.uoou.cz), u kterého máte právo podat stížnost v případě, že se domníváte, že zpracováním osobních údajů dochází k porušení právních předpisů.

Souhlas s používáním cookies

Webová stránka pro svou činnost využívá takzvané „cookies“. Webová stránka dále používá službu Google Analytics a případně i další služby poskytované společností Google, Inc., Facebook Inc., Biano s.r.o., Favi online s.r.o., Seznam a.s. a Inspigroup s.r.o. K využívání cookies dochází i v rámci využívání těchto dalších služeb.

Cookies jsou textové soubory ukládané do počítače nebo jiného elektronického zařízení každého návštěvníka webového rozhraní, které umožňují analýzu způsobu užívání webového rozhraní.

Používáním webového rozhraní udělujete svůj souhlas s využíváním souborů cookies, a také se zpracováváním údajů o Vás společností Google a naší společností, a to způsobem a k účelům podrobněji popsaným na webovém rozhraní. O používání souborů cookies jste byli informováni při Vašem prvním přístupu na webové rozhraní. Používání souborů cookies můžete odmítnout volbou v příslušném nastavení v internetovém prohlížeči. Upozorňujeme na to, že při odmítnutí používání souborů cookies není vyloučeno, že nebudete moci plně využívat veškeré funkce webové stránky.  

Podrobně o použití cookies

Remarketingové aktivity

Pro lepší cílení a personalizaci internetové reklamy využíváme služeb jako je například Sklik od společnosti Seznam.cz, AdWords od společnosti Google, případně i další. Pro Vás to znamená, že se Vám při prohlížení internetu zobrazuje reklama na produkty, o které jste již v minulosti například návštěvou našich internetových stránek projevili zájem. Tyto služby totiž na základě informací ze souborů cookies využívají poznatky o Vašem pohybu na webu k výše popsaným účelům. Pokud si nepřejete, aby byly tyto informace k uvedeným účelům využívány, je třeba odpovídajícím způsobem nastavit Váš internetový prohlížeč (nastavte svůj prohlížeč, aby blokoval ukládání informací o průchodu webem).

V Brně dne 1.1.2022


Novinky na váš e-mail:

Přihlášením souhlasíte se zpracováním osobních údajů.

Severský design

Značky
Kolekce
Novinky


Platba kartou
+420 775 232 072info@terve.cz